Taoculuk Nedir, Taoizm ile Modern Hayatta Mutlu Olabilir miyiz ?

Taoizm Temel İlkesi ve Mutluluk

Taoizm milattan önceki yıllara dayanan bir felsefi akım, düşünce sistemi ve dindir. Birçok sıfata sahip olmasının nedeni zaman içinde etki alanının genişlemesi ve insanların hayatına etkisinin farklılaşmasıdır. Başlarda kurucusu Lao Tzu’nun yazdığı bir eserden yayılan düşünce sistemi insanlardan tarafından benimsenince dini bir yapı haline gelmiştir. Taoizm dini bugün Çin’in resmi dinleri arasında yer alır. Taoizm Çin dinleri arasında yer alsa da günümüzde tüm dünyaya etkisi yayılmış bir Asya dini olarak kabul görür.

Taoculuk Ne Demek?

Taoculuk ve Taoizm aslında aynı akım için kullanılan iki farklı isimlendirmedir. Taoizm hakkında bilgi sahibi olan ve onu hayatının farklı alanlarına uygulayan kişiler için bu tanım değişebilir. Ona bir din gözüyle bakarsanız din, faydana bileceğiniz bir düşünce sistemi olarak bakarsanız fikir akımı oluverir. Taoizm Çin’de tapınakları olan ve resmi olarak kabul edilen dinlerden birisidir. Çinliler neye tapar sorusuna verilecek cevaplardan bir de Taoizm’dir. Fakat Taoizm’de somut olarak tapılan bir tanrı figürü yoktur. Taoizm daha çok insanın kendi iç yolculuğuna ve hayata bakış açısına odaklanır ve evrenin akışına, doğanın sonsuz uyumuna dikkat çeker. Bu noktada Stoa felsefiyle benzer niteliktedir.

Tao ne demek sorusuna en basit haliyle Tao yol demektir şeklinde cevap verilebilir.  Burada, bazılarına göre aynı zamanda  Tao “doğa” demektedir.  Dünyanın yönetilmesinin sebebi Tao’dur. Her şeye sebep veren ilke Tao’dur. Taoizm’e göre Tao’nun bir şekli yoktur. O mükemmeldir ve her yerde vardır. Ezeli ve ebedidir. Bu açıdan Taoizm’deki Tao inancı tek tanrı inancına benzerlik gösterir. Chi enerjisi, görünmeyen manyetik ama etkisi hissedilen bir enerjidir. İnsan bedenindeki her şey bu enerji sebebiyle fonksiyonunu sürdürmektedir.

Taozim ve Budizm kimi zaman birbirine karıştırılabilir. Fakat onları ayıran birçok özellik bulunmaktadır. Budizm hakkında daha çok bilgi almak ister, Budizm nedir neye taparlar sorusunu cevaplandırmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.


Taoizm’in Kurucusu Kimdir?

taoist kurucular

Lao Tse kimdir sorusu su şekilde cevap verilebilir, Lao tse, Lao Tzu ya da Lao Zi Taoizm’in kurucusu olarak kabul edilir. İmparatorluk arşivlerinde kütüphaneci olarak çalışmıştır. Lao Tzu Konfüçyüs ile aynı dönemde yaşamış bir düşünürdür. Hatta Taoizm’in içinde Konfüçyanizm’e karşı gelen bazı ilkeler vardır. Rivayet edildiğinde göre Lao Tzu şehri terk etmek üzere yollara düşmüş. Onu tanıyan kapı görevlisi bu bilge kişiliğin ayrılıyor olmasına çok üzülmüş ve ayrılmadan önce ona nasihat vermesini isteniş. Las Tzu ayrılmadan önce nasihatlerini yazmış ve böylece fikirleri ondan sonrasına kadar kalmış.

Lao Tzu bir peygamber değil, sadece bir düşünür ve bilgindir. Birçok fikir akımında olduğu gibi Toaizm de zaman içinde felsefi bir akımdan dini bir akıma dönüşmüştür. Kurucusu olduğundan ötürü Taoizm, Lao Tzu felsefesi olarak da bilinir. Maalesef Lao Tzu hakkında geniş bir bilgi yoktur. Taoizm liderinin hayatı insanlar için gizemli bir kitap gibi olsa da dünyaya bakışı ve nasihatleri insanların hayatına dokunur. Bu bilge adam hakkında dünyaya seksen yaşında birisi olarak geldiğine dair efsaneler de dolaşmıştır.

Taoizm’in Felsefesi Neler İçerir?

Taoizm, 2000 yılı aşkın süredir var olan bir Çin felsefesidir. Taoizm iki kelimeden oluşur: “yol” anlamına gelen “da” ve “yasa” anlamına gelen “o”. Denge fikrine ve doğayla uyum içinde yaşamanın önemine odaklanır.

  • Doğa ile uyum
  • Nezaket, Hoşgörü, Sabır, Sevgi
  • Sağlıklı Yaşam
  • Chi Kung ( Chi enerjisini arttırmak )

Taozim’in dünya ve hayatın akışına dair birçok fikri vardır. Taoizm sembolü neredeyse herkesin tanıdığı Yin -Yang’dır. Yin ve Yang birbirleriyle uyumlu bir şekilde bir daireyi dolduran siyah ve beyaz iki parça şeklinde görünür. Beyaz parçanın içinde siyah bir nokta, siyah parçanın içinde beyaz bir nokta bulunur. Bu dünyaca ünlü sembolün herkese bilinen bir manası, her iyinin ve iyiliğin içinde bir parça kötülük, her kötünün v kötülüğün de içinde bir parça iyilik olduğudur. Yin ve Yang’ın bir başka anlamı ise, gece ve gündüzün, siyah ve beyazın, iyi ve kötünün birbiri olmadan var olamayacağıdır. Aslında tüm bu zıtlıklar birlikte vardır. Gecenin bittiği yerde gündüz, gündüzün bittiği yerde gece başlar ve bu sonsuz bir akışı sağlar. Doğanın sonsuz akışı da mükemmel düzeni sağlar. Doğa ve hayat kendi haline bırakıldığında müthiş bir uyum içerisinde varlığını sürdürür.

Tao’nun yol anlamına geldiğinden bahsetmiştik. Özel olarak Tao ise aşk, sonsuz gerçeklik, ilk neden, varlığın ana kaynağı olarak kabul edilir. Tao yaratılmamıştır. O hep vardır.

Taoizm ve Budizm Arasındaki Farklar

Taoizm’in Budizm’den etkilendiği özellik ibadet alanında olmuştur. Taoizm Budizm’den bazı ibadet uygulamalarını almıştır. Bu sayede halk tarafından benimsenmesinin kolay olması amaçlanmıştır.  Ama Taoizm Budizm’den daha eskidir. Her iki inançta ölümden sonra yaşama inanmaktadır. Taoizm, Budizm’e oranla biraz daha olumlu bir bakış açısı sunar.  Örneğin Taoizm ve Budizm arasındaki farkları:

Budizm’de yaşamak acıdır, bu da hayatın tamamen iyilikle ilgili olduğuna inanan Taoizm ile karşılaştırıldığında, Budist, hastalık veya acı çekmenin hayatın kaçamayacağımız doğası olduğuna inanır. Doğum, yaşlanmak, hastalanmak ya da hastalanmak ve ölüm, yaşamın doğal döngüsüdür. Budizm’e göre, hayatta acıyı sona erdirmenin tek yolu, hayatın dört asil gerçeğini anlamak ve doğru bilgi veya anlayış, doğru niyet, doğru konuşma, doğru davranış veya eylem, doğru olan sekiz katlı asil yolu uygulamaktır. geçim, doğru çaba, doğru dikkat ve doğru konsantrasyon (Budist Tapınakları).

Taoistler gerçekten kaçıp, ölümü, hastalıkları reddetmemektedir. Budistlerin tersine bunlar üzerinde insanın etkisi olduğunu, pratik, sağlıklı bir yaşam için enerji çalışmaları, meditasyon, nefes, olumlu duyguları inşa etmenin hastalıklara karşı bizi koruyacağını dile getirmektedir. Budistler, acı yoluyla aydınlanmaya ve bilgelik kazanmayı dile getirirken, Taoistler, acı’yı kabul etmektedir ama bu acıyı çeşitli sebeplere bağlamakta ve bunun çözümü için pratik yöntemler geliştirmektedir.

Taoist felsefe modern hayata uygun, yararlı, olumlu bir felsefedir. Bir çok insan basit enerji çalışmalar, meditasyon yaparak enerjilerini arttırmakta ve sağlıklarını olumlu etkilemektedir. Örneğin Taoistler tarafından keşfedilen ve izlemesi bir hayli zevkli olan Tai Chi Chung hareketlerinin yararları bugün bilimsel faydaları ile gün yüzüne çıkmaktadır. (1) Herhangi bir zorlama gerektirmeyen bu hareketler hemen hemen her yaşta insan tarafından yapılabilmektedir. Tai Chi Chung faydaları arasında:

  • Stres, kaygı ve depresyonda azalma.
  • İyileştirilmiş ruh hali.
  • Aerobik kapasite artışı
  • Artan enerji ve dayanıklılık.
  • Esneklik, denge ve çeviklikte artış
  • Kas gücünde gelişme

özellikle 50 yaş üzerinde yan etkisi olmayan, günlük yapılabilecek keyifli pratik hareketler. Stresin azaltılması uyku kalitesinin arttırılmasında büyük önem taşır. Stresi azaltmak için nefes egzersizleri uygulamak hem ücretsiz, hem de faydalıdır. Yorgunluk, halsizlik için nefes egzersizi arıyorsanız Wim Hof Nefes egzersizini denemenizi öneririz.

İlginizi çekebilir: Wim Hof Nefes Tekniği

Taoizm toplum için de faydalı birçok düşünceye ev sahipliği yapar. İnsanların kazanılan servetleri paylaşması gerektiğini, servetin tek bir kesimde birikmemesi gerektiğini öğütler. Aynı zamanda toplum üzerinde baskıcı kuralların olmasının toplum sağlığını bozacağını söyler. Taoizm’e göre insan ne kadar özgür olursa toplum için de o kadar verimli bir birliktelik ortaya çıkar. Bu nedenle tüm katı bakış açılarından uzak durulmalıdır.

Günümüzde  en önemli Taoist temsilcilerden birisi Mantak Chia’dır. Chi enerjisini uyandırmak, Erkeklerde Taoist Cinsel Uygulamalar gibi en az 30 adet kitabın çevirisini yapmıştır.

Taoizm’in Mutluluğa Bakış Açısı Nasıldır?

chi enerjisi

Tao felsefesi insanlara günlük hayatlarında uygulayabilmesi ve huzura kavuşmak için birçok yol gösterir. Taoizm’de insan doğaya bakmalı, mutluluğu ve huzuru onu takip ederek bulmalıdır. Taoizm’İn en temel ilkesi nedir sorusu bu prensip ile cevaplanabilir. Su gibi olmak! Yani wu wei prensibi. Doğanın izinden gitmek, bir şey yapmamak olarak açıklanabilir. Fakat buradaki maksat insanın hiçbir şey yapmadan boş boş durması değil. Sadece insanın kendisini fazladan hırpalamaması anlamına gelmektedir.

Su gibi ol

Taoizm’e göre doğa her zaman kendi akışında yolunu bulur ve insan da tıpkı doğa gibi fazladan çaba göstermeden kendisini tamamen akışa ve o ana bırakırsa o da huzuru ve mutluluğu bulur. Taoizm Wu Wei ne demek sorunuza cevap arıyor, bu prensibi hayatınıza nasıl uygulayacağınızı merak ediyorsanız buradan bilgi edinebilirsiniz.

Taoizm’in Budizm’den etkilendiği özellik ibadet alanında olmuştur. Taoizm Budizm’den bazı ibadet uygulamalarını almıştır. Bu sayede halk tarafından benimsenmesinin kolay olması amaçlanmıştır.

Taoist felsefeye göre mutlu olmak istiyorsanız, akıntıya karşı kürek çekmemelisiniz. Bu sadece sizi çok daha zorlu bir sürecin içine çeker. Sadece daha çok yorulur ve yıpranırsınız. O yüzden büyük akışa teslim olmalı, kendinizi elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra sadece akışa bırakmalısınız. Hırsı kalbinizden uzak tutmalı, doğa gibi uyumlu olmalısınız.

Rekabetten Uzak Durun

Eğer mutlu olmak istiyorsanız kendinizi rekabetten arındırmalısınız. Çünkü rekabet hem size hem de etrafınıza sıkıntı getirir. Rekabet etmek Wu Wei ilkesine aykırıdır ve mutluluğa engel olur. İnsan tüm hırslarını bir kenara bırakmalı, sadece kendi içine odaklanmalı ve yaşadığı anın tadını çıkarmalıdır.

Kötü bir an yaşadığınızda da panik olmamalısınız. Her şeyi yoluna bırakmalı her şeyden önce kendinize sahip çıkmalısınız. İnsanın kendine bakmaktaki en büyük yardımcılarından birisi de nefes alıp vermektir.  Taoist felsefenin nefes alıp vermek konusunda tavsiyelerini dinlemek, hayatınıza uygulamak isterseniz buradan bilgi edinebilirsiniz.

Kısacası mutlu olmak istiyorsanız en başta kendinizi rahat bırakmalısınız. Telaşa kapılmamalı, iyi ya da kötü olan her şeyin kendi yolunu bulabileceğine inanmalısınız. Tüm yaşam kendi yolu üzerinde ilerliyor, bir su gibi mutlaka yolunu, buluyorsa mutlaka siz de evrenin bir parçası olan insan olarak kendi yolunuzu bulabilirsiniz. Doğaya bakar, onun müthiş uyumunu kendinize örnek olarak alırsanız siz de onun gibi olabilir, akışın içinde uyumlu bir parça olabilirsiniz.

Yorum yapın