Magnezyum L-Treonatın

Yaşlıklıkla birlikte azalan sinapsların ve yoğunluğunun bilişsel gerilemeye sebep olduğu düşünülüyor, acaba Magnezyum L-treonatın formunu yardımcı olabilir mi?

Kısa Özet

 • 2010 yılında bilim adamları tarafından geliştirilen magnezyum L-treonat (MgT), çalışma belleğini, kısa ve uzun süreli belleği ve öğrenmeyi geliştirme yeteneğine sahip patentli bir magnezyum bileşiğidir.
 • 2016’da bilim adamları, MgT’nin bilişsel bozukluğu olan yaşlı yetişkinlerde bireysel bilişsel testlerdeki performansı artırıp, beyin yaşlanmasını dokuz yıldan fazla tersine çevirdiğini buldular. Bu gerçekten önemli bir geliştirmedir.
 • MgT’nin anksiyete bir diğer adıyla kaygı, uyku ve bilişsel işlev bozukluğundan muzdarip insanlar için gözle görülür iyileştirmeler yaptığı görülüyor.
 • Magnezyum seviyesi düşük olan kişiler, kardiyovasküler hastalık, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve diğer metabolik sendrom belirtileri ile birlikte ayrıca osteoporoz dahil bir çok ciddi rahatsızlık riski bulunmaktadır.
 • Araştırmalarda Magnezyum L-treonat, beyindeki magnezyum seviyelerini kolayca yükseltebildiğinden, bilişsel işlevi geliştirme potansiyeline gösterilmiştir.

Hayvan çalışmalarında çalışma belleğini, kısa ve uzun süreli belleği ve öğrenmeyi geliştirme yeteneğine sahip patentli bir bileşik olarak tanımlanan magnezyum L-treonat (MgT olarak kısaltılmış ve “Mag T” olarak telaffuz edilmiştir)

Bu önemli bileşeni Massachusetts Enstitüsü’ndeki bilim adamları tarafından geliştirilmiştir. O zamana kadar Magnezyumun diğer formlarının beyin bariyerini bu derece geçtiği düşünülmüyordu.

2010 yılında Neuron’da yayınlanan MgT’yi ilk kez tanıtan hayvan çalışması, beyin yaşlanmasının belirli yönlerini yapısal olarak tersine çeviren, “fonksiyonel presinaptik salınım bölgelerinin sayısını artırırken salınım olasılıklarını azaltan” beyne hızla emilme kabiliyetine dikkat çekti.

Magnezyumun önemini bir çoğumuz biliyor. Magnezyum, kasların kasılması, kalp atışınızı sürdürmek, enerji oluşturmak ve mesaj gönderip almak için sinirleri harekete geçirmek gibi 300’den fazla önemli biyolojik işlev için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir mineral olarak zaten kabul edilmektedir.

Yaş ne olursa olsun, magnezyum eksikliğinin dünya çapında gerçek bir sağlık sorunu olduğu açıktır. Aslında, 2006’da 4 ila 82 yaşları arasındaki 2.373 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, erkeklerin %71.7’sinin ve kadınların %82.5’inin yeterli miktarda magnezyum almadığı sonucuna varmıştır.

Sadece bununla da kalmaz, bahsettiğimiz gibi Magnezyum seviyesi düşük olan kişiler:

 • Yüksek Tansiyon
 • Diyabet
 • Dolaşım Sistemi Problemleri
 • Osteoporoz
 • Anksiyete

olmak üzere bir dizi ciddi rahatsızlık için risk altındadır.

Hepimiz stres altında yaşıyor ve bir çoğumuz anksiyete bozukluğu var. Bunun akabinde 2016 yılında Alzheimer Hastalığı Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma, MgT’nin yetişkinlerde anksiyete, uyku bozuklukları ve bilişsel işlev bozukluğu alanlarındaki faydalarını not ediyor. 

Sonuç olarak çalışmalar, beyin küçülmesinin maalesef ki yaşlanmanın doğal bir parçası olduğunu, ancak 12 hafta boyunca magnezyum L-treonat, takviyesinin çalışma grubunda semptomları iyileştirdiğini ve hatta tersine çevirdiğini buldu.

Beyin Yaşlanmasını Azaltan Magnezyum Formu

Çalışmalarda 12 hafta boyunca deneklere vücut ağırlığına bağlı olarak plasebo veya 1.500 ila 2.000 mg MgT ile günlük rastgele dozlar verildi, bilişsel testler altı haftalık ve 12 haftalık aralıklarla aşağıdaki alanlarda tekrarlandı:

 • Anlık çalışan bellek
 • Odaklanma
 • Epizodik hafıza (geçici olayları hatırlama yeteneği)

Sonuçlarda MgT’nin bilişsel bozukluğu olan yaşlı erişkinlerde bireysel bilişsel testlerdeki performansı artırmakla kalmayıp, beyin yaşlanmasını dokuz yıldan fazla tersine çevirdiği görüldü. Çalışmanın bulguları, MgT kullanımından dört önemli sonucu ortaya çıkardı:

 1. Magnezyum seviyelerinde artış — 12 hafta sonradan sonra magnezyum seviyelerini gösteren önemli ölçüde artan kırmızı kan hücresi magnezyum konsantrasyonu sergilediler; ve büyük miktarlarda magnezyumun emildiğini gösteren önemli idrar magnezyum çıkışı.
 2. Sağlıklı Beyin — Görsel dikkat ve çoklu görev değiştirme (bazı durumlarda altı hafta gibi erken bir tarihte) ve bilişsel işleme için performans hızında da artış görüldü. Özellikle, 6. ve 12. Haftalardaki sonuçları plasebo ile kıyasladığında bu oran daha yüksek görüldü.
 3. Bilişsel yetenekte azalan dalgalanma – Bazı günlerde diğerlerinden daha kötü olan bilişsel işlevler, hafif bilişsel bozulmanın gelişiyor olabileceğinin bir işaretidir. Plaseboda olanlar bilişsel puanlarında dikkate değer dalgalanmalar gösterirken, MgT grubu çoğunlukla olumlu değişiklikleri yansıtıyordu.
 4. Beyin yaşlanmasının tersine çevrilmiş klinik ölçümleri – MgT’nin beyindeki yaşlanması nasıl “zamanı geri çevirebileceğini” açıklayan belki de en önemli bulgulardan birisidir.

MgT ve Kan-Beyin Bariyeri

Normalde Kan-Beyin bariyerini aşmak kolay değildir. Vücudumuz beynimizi korumak için oraya bir bariyer işlevi görmektedir.

MgT, kan-beyin bariyerini geçme kabiliyeti nedeniyle takviye olarak alındığında beyninizdeki magnezyum miktarını modüle eder. 

Bunun sonucunda, sinaps yoğunluğunu, beyin hücreleri arasındaki iletişim bağlantılarını artar. 

Kan magnezyum düzeylerini %300 (“uyarılmış hipermagnezemi” olarak bilinir) kadar yükseltmek bile beyin omurilik sıvısı düzeylerini %19’dan fazla değiştirmez. 

İlginizi Çekebilir:  Hippurin Kullananlar Yorumları - İdrar Yolu

Magnezyum L-Threonate Bilişsel Faydaları Karşılaştırması

Magnezyum FormuBilişsel Faydalar
Magnezyum L-ThreonateBeyin hücrelerinin membranlarına daha iyi nüfuz edebilir, hafıza ve öğrenme becerilerini arttırır, stresle başa çıkma yeteneğini geliştirir
Magnezyum SitratSinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkiye sahiptir, uyku kalitesini arttırır
Magnezyum MalatEnerji metabolizmasını destekler, kas ve sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkiye sahiptir
Magnezyum L-Threonate, beyin hücrelerinin membranlarına daha iyi nüfuz edebilir ve hafıza ve öğrenme becerilerini arttırır. Aynı zamanda stresle başa çıkma yeteneğini geliştirir. Magnezyum Sitrat ise sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkiye sahiptir ve uyku kalitesini arttırır. Magnezyum Malat ise enerji metabolizmasını destekler ve kas ve sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkiye sahiptir.

Çalışma yazarları, bu keşiflerin kritik olarak görülmesinin bir nedeni, sinaptik yoğunluk kaybı, beyin küçülmesi ve müteakip bilişsel gerileme arasında bir bağlantı olmasıdır.

MgT’nin Beyin Yaşlanmasını Nasıl Gençleştiriyor?

Beyinimiz ile bedenimizin arasında yaşlanma konusunda fark bulunmaktadır. Örneğin, 60 yaşındaki birinin beyni, esasen on yaşından büyük birininki gibi işlev gören bir beyne sahip olabilir. Bunun nasıl değiştiği, performans testi puanları ve fizyolojik parametrelerle ölçülebilir. 

Ancak MgT ile takviyesinin araştırmalarda özelliklerle deneklerde kolektif beyin yaşını 69.6’dan sadece altı haftalık bir sürede sadece 60.6’ya düşürdü- bu dokuz yıllık bir beyin yaşı düşüşü demek. Gelişmeler 12 hafta boyunca devam etti ve sonunda beyin yaşı ortalama 9,4 yaş daha genç görüldü.

Çıkarılan sonuç, magnezyumun ve daha spesifik olarak MgT’nin beyin yaşı kronolojik yaşlarından daha büyük olan insanlarda zamanı geri alma konusunda yarattığı dikkate değer farktır.

Çalışmalar ayrıca, bahsettiğimiz beyindeki hipokampustan (anıların depolandığı ve geri alındığı) beyin hücrelerinde artan magnezyum konsantrasyonlarının hem sinaptik yoğunluğu hem de beyin plastisitesini nasıl artırdığını gösteriyor. Bunun önemli olmasının iki nedeni vardır:

 • Sinaptik yoğunluk sadece beyin sinapslarının yapısal bütünlüğünün ölçüsü değildir, aynı zamanda kanıtlar, daha fazla sinaptik yoğunluğun daha verimli bilişsel işleme ile sonuçlandığını göstermektedir.
 • Plastisite, sinaptik bağlantıların yeni uyaranlarla değişme hızının bir ölçüsüdür – esasen hücresel düzeyde öğreniyor.

Magnezyum L-Treonat beyin sisine yardımcı olur mu?

Magnezyum L-treonat, beyindeki magnezyum miktarını arttırmak ve
bilişsel işlevi geliştirme potansiyeline sahiptir. Beyinde özellikle hipokampüs bölgesinde magnezyum yoğunluğu yeni beyin hücrelerini üretimini arttır ve beyin sisinin azaltılmasını destekler.

Bilişsel Gerilemede Gözlenen Uyku Faktörleri ve Kaygı

Bugün uykunun önemi hakkında yeterli bilgiye sahibiyiz. Bu konudaki araştırmacılar, bilişsel gerilemeye katkıda bulunan faktörleri araştıran bir dizi daha önceki çalışmayı aktardı. 

2013 yılında yayınlanan bir derlemede, St. Louis’deki çeşitli hastanelerden ve araştırma merkezlerinden araştırmacılar, Alzheimer hastalığı olan hastalarda uyku bozuklukları, anksiyete ve bozulmuş sirkadiyen ritim semptomlarının yaygın olduğunu bildirdi. 

Uyku bozukluğunuz varsa bu durum daha çok belirgin olduğunu unutmayın.

 • Beyindeki Alzheimer ve Demans sebep olan protein “Amiloid birikimi”, uyku sorun olanlar ile olmayanlar kıyasladığında düşük kalitede uyku uyuyanlarda daha fazladır. Bu durum “bilişsel” problemlerle ilişkilendirilir. Derin uyku ve Melatonin, “amiloid birikimi azalması “ilişkilendirilir.
 • Kaliforniya’daki araştırmacılar arasında bir işbirliği olarak yapılan bir başka 2013 araştırması, yaşlanmanın bölgesel beyin atrofisi, REM dışı uyku sırasında yavaş dalga aktivitesinin azalması ve epizodik anıların uzun süreli tutulmasının bozulması ile ilişkili olduğunu gözlemledi. Araştırmacılar, yaşa bağlı gri madde atrofisinin(küçülmesinin) uyku bozuklukları ve uzun süreli hafıza bozukluğu ile bağlantılı olduğunu buldular. Görüldüğü üzere o akşam içtimiz kahvelerin uyku bozukluğu yaratıp nelere etki ettiğini görüyoruz.

Magnezyum L-Threonate, stresle başa çıkmaya nasıl yardımcı olur?

Magnezyum L-Threonate, stresle başa çıkmaya destek olur. Bu formda magnezyum, beyin hücrelerinin içerisine daha iyi nüfuz eder. Bu nedenle, böylece beyin hormonlarının dengelenmesine ve stres hormonlarının azaltılması sağlar. Aynı zamanda, Magnezyum L-Threonate, sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkiye sahiptir ve uyku kalitesini arttırır. Bu da stresin etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

İnternet üzerindeki en kaliteli uyku rehberini okumanızı tavsiye ederiz.

İlginizi çekebilir: Derin Uyku Uyumak İçin Rehber

Peki Kalsiyumun Magnezyumla Ne İlişkisi Var?

Magnezyum ile ilgili az bilinen ancak önemli birkaç faktör vardır.

 • Birincisi, diğer mineraller gibi, vücudunuz onu üretmez, bu nedenle dışarıdan bir kaynaktan elde edilmelidir.
 • İkincisi, magnezyum kalsiyum ile el ele çalışır ve magnezyum ile kalsiyum arasındaki optimal oran 1’e 1’dir.

Bununla birlikte, doktorlar, osteoporoz ile ilgili sorunlardan kaçınmak için kadınları özellikle kalsiyum kullanmaları konusunda ısrar etmiştir.

Bunun dışında, kalp kasının iyi çalışması için yeterli miktarda magnezyum gereklidir İkisi arasındaki denge, özellikle son 30 yılda doktorlar tarafından teşvik edilen 2’ye 1 oranında kalsiyum lehinedir ama bu durum kalp kasının olumsuz etkileyebilir.

Ek olarak, K2 vitamini ve D vitamini alımınızı magnezyum ve kalsiyum ile aynı seviyede tutmak da önemlidir. Dördü birlikte çalışır. Örneğin, bir çalışmada, magnezyum alımı nispeten yüksek olan kişilerin, yetersiz magnezyum alımı olan kişilerle karşılaştırıldığında, D vitamini eksikliğine sahip olma olasılıklarının daha düşük olduğu gösterilmiştir.

Bir magnezyum seçerken Magnezyum Sitrat, Malat, Asetil Taurat, Glisinat gibi formları bulunur. Ek olarak, magnezyum için düzenli Epsom tuzu banyoları veya ayak banyoları almaktır. Bu magnezyum formu, magnezyum sülfat, seviyenizi yükseltmek için cildinize emer.

Yardımcı Kaynak: Mercola.com

Magnezyum L-Treonat kaygıya iyi gelir mi?

Magnezyum L-treonat beyin bariyerine geçerek duygu durumunu kontrol eden hipocampus bölgesine etkiler eder. Bu durumun özellikle uyku bozuklukları, kaygı ve bilişsel işlev bozukluğu olan yetişkinlere yardımcı olduğu zaten gösterilmiştir.