Budizm ile Mutluluğu Google’da Arama İçinde Ara

Modern problemler uğraşırken, size yardımcı olacak binlerce düşünce sistemi ve teknik var. Onlardan birisi de Hint kültüründen gelen Budizm.

Peki yüzlerce yıldır dünyada var olan ve gittikçe genişleyen Budizm ne anlatır ne ister ne tembihler ne sunar?

Budizm Nedir?

İnsanlığın en eski dinlerden birisi olan Budizm Hindistan kaynaklı, felsefi yönü ağır basan bir dindir.

Budizm dini günümüzde beş yüz milyondan Aynı zamanda inanları dışında Budizm felsefesi benimseyenleri sayesinde bir düşünce akımı olarak da kabul görür. Budizm’in doğuşuna sebebiyet veren şey Hindistan’da bulunan Brahmanizm inancının etkisi kabul edilen bir gerçektir.

Budizm, insanları bir sistem üzerine yerleştiren ve onları belli sınırlar içinde yaşamaya zorlayan kast sistemine karşı olarak doğmuştur.

Budizm araştırılırken en çok karşılaşılan kelimelerden birisi de “Budist” isimlendirilmesidir.

Budist, Budizm dinine inanan, ya da Budizm felsefesini benimseyen kimse olarak cevaplandırılabilir. Budist olarak adlandırılmak için tek inanç olarak Budizm’i seçmek gerekemez.

Budizm en erken dönemlerinden itibaren tapınakları olan bir dindir. Tapınaklar zamanda daha da yayılmıştır.

Buda öldükten sonra artmaya devam eden Budizm oldukça geniş bir alana yayılmış, büyüyen din kendi içinde teşkilatlanmaya gitmiştir. Bugün hala oldukça aktif olan Budizm tapınakları ve rahipleri vardır.

Tapınaklar ibadete ve misafirlere açıktır. Budizm sembolü olarak kabul edilen birçok farklı semboller bulunmaktadır. Fakat bu sembollerden en ünlüsü “Dharma Çarkı” olarak kabul edilir.  

Dharma çarkı aslında Budizm’in insanlardan mutlaka takip etmelerini istedikleri yolları temsil eder. Dharma çarkı sekiz köşesi olan şark olarak tarif edilebilir. Bu sekiz farklı köşe Budizm’in sekiz dilimli yolunun sembolleridir ve şu şekilde sıralanabilir.

 1. Tam görüş
 2. Tam anlayış
 3. Doğru sözlülük
 4. Tam davranış
 5. Doğru yaşamak
 6. Tam çaba
 7. Tam uyanıklık

 Budizm hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz buradan okuyabilir ve şuradan izleyebilirsiniz.

Mutluluğun yolu kestirme yol değildir; zor bir yolculuktur. Sabır ve azim gerektirir.

Buda’nın Hayatı, Buda Kimdir?

Buddha, derin ve güçlü manevi gelenek olan Budizm’in kurucusudur

Siddharta Gutama kitap karakteri olarak da bir düşünür olarak da bir dini lider olarak da bol bol karşınıza çıkabilir. Buda olmanın zorlu yolculuğuna çıkmadan önce Siddharta zengin ve soylu bir ailenin iyi şartlarda yaşayan çocuğudur.

Buda’nın hayatı merakınızı celp ediyorsa Hermann Hesse’nin ince bir edebi zevkle örülmüş Siddhartha romanını okuyabilir, Buda’nın yolculuğuna adım adım eşlik edebilirsiniz.

Buda’nın hayatı hakkında birçok farklı versiyon bulunmaktadır. Fakat ortak nokta onun ailesini ve sahip olduğu her şeyi geride bırakarak bir serüvene çıktığıdır. Siddharta yaşamın acı dolu olduğunun farkına varır.

Yaşadığımı dönemde var olan sistem ona rahatsızlık verir. Kast sistemi insanları sınırlarken samsara insanların sonsuz bir yaşam döngüsü içinde sürüklenip gitmesine neden olmaktadır.

Genç adam insanın bu acılardan kurtulması gerektiğine karar verir. Bu amaç uğruna uzun yıllar boyunca birçok farklı yöntem dener. Kendine acı vererek tüm zevklerden uzak durmak, sürekli meditasyon yapmak da bu yollardan biridir.

Fakat Siddharta altı yıl boyunca bu zorlu süreci deneyimledikten sonra insanın acı ve ıstıraplarından bu şekilde kurtulamayacağı kararına vararak bu zorlu yoldan vazgeçer.

Sonunda Siddharta’nın Buda’ya dönüşmesi tüm dünyaca bilindiği üzere bir incir ağacının altında meditasyon yapmasıyla gerçekleşir.

O aydınlanmadan sonra Siddharta artık Buda’ya dönüşür. Öğretilerini arkadaşlarına anlatır ve zamanla bu öğretiler gittikçe daha da yaygın hale gelir.

Buda’nın aydınlanması yüzlerce yıl boyunca herkesi etkileyen bir felsefenin ve inancın ilk adımı olmuştur. Bir rivayete göre Buda tüm bu yolculuğa çıkmadan önce sadece son bir kez eşine ve yeni doğmuş olan oğluna bakmış ve evini terk etmiştir.

Budizm’in Felsefesi Nedir?

Hem felsefe akımı hem de din olarak kabul edilen Budizm inanç esasları Buda’nın öğretileri etrafında şekillenir. Buda aydınlanması sırasında şu dört gerçeğe erişir ve insanın hayatını bu gerçeklerin doğrultusunda yaşaması gerektiğini tembihler.

 1. Hayat acıyla doludur.
 2. Acıların sebebi insanın arzularıdır.
 3. Sebepleri ortadan kalkarsa acılar da insanın hayatından yok olur.
 4. Acıların ortadan kalkması için de sekiz dilimli yol takip edilmelidir.
İlginizi Çekebilir:  Kedi gibi uyumak isteyenler için: Kedi Otu Nedir?

Yukarıda da bahsi geçtiği üzere insanın takip etmesi gereken sekiz yol vardır. Bu yollara sadık kalarak yaşayan insan acı ve üzüntülerinden arınır.

Bu arınma ise insanı Nirvana’ya ulaşır ve kişi samsara çarkından kurtulur.  Samsara çarkı insanın aslında sonsuza kadar acı çekmesi demektir. Ruhu sonsuz doğum ve ölümden kurtulur.

Budizm öğretileri arasında en çok bilinenlerden bir tanesi ise karma inancına getirdiği yeni yorumdur. Budizm dini öncesinde Hindistan’da var olan Brahmanizm ve Hinduizm gibi dinlerden birçok noktada etkilenmiştir.

Peki Ya Karma?

Budizm karmayı Brahman rahiplerin elinden alarak her bireyin kendisine vermiştir. İnsan düşünerek ve iyi olarak kendi karmasını yönlendirebilir. Bu şekilde kendi hayatını kolaylaştırabilir.

Basit olarak ifade edilecek olursa, iyi düşünerek ve iyi davranarak insan kendi hayatına iyilik getirebilir. Karmaya gelen bu yeni yorumdan önce karmanın sadece Brahman rahiplerin yaptığı ibadet ve ritüellerle yükseltilebileceği inancı hakimdir. Bu da zaten kast sistemi sayesinde oldukça avantaja sahip Brahman rahiplerini çok daha güçlü hale getirerek sıradan insanların hayatlarını çok daha zor hale getirmektedir.

Fakat Budizm sayesinde karma özel kesimler için değil herkes için haline gelmektedir.

“Budizm’in amacı, farkındalık olarak da bilinen dikkatli farkındalık yoluyla daha mutlu bir yaşam sürmektir. Meditasyon mutluluğun anahtarıdır. Meditasyon yapmak da kolaydır çünkü çok basittir: sadece farkındalıkla yargılamadan oturun.”

Aşırıya Kaçmak

 Budizm insanın iyi olmasını, aşırıya kaçmamasını tembihler. İnsanın her zaman arzularını dengede tutması gerekir. İhtiyacından fazlasının peşine düştüğünde insan ancak acıya ve üzüntüye gark olur.

Tam aksine insanın kendini tüm zevklerden mahrum bırakması da onu acılardan kurtaramaz. Sadece kendisine daha çok acı vermesine neden olur.

İhtiyacın kadarı istemeli, açgözlülük yapmamalıdır. Bu sayede insan kendisini dünyanın tüm acılı yönlerinden koruyabilir. Sekiz dilimli yol insanın mutlu olmasına ve huzura ermesine yardımcı olur.

Denge ve ölçülülük, antik yunanda Epikürüs tarafından da benimsenmiştir.

Budizm’de Meditasyon Teknikleri

Budizm’e göre ölüm herkes içindir ve insan ölmeden önce her gününü son günü gibi değerlendirmelidir. Bu sayede insan her gününü dolu dolu yaşayabilir. Dolu dolu yaşanan günler birleşerek dopdolu bir hayatı oluşturur ve bu sayede insan yaşamına hak ettiği değeri verebilir.

Modern zamanlar en az antik zamanlar kadar insanlar için sıkıntı verici ve yorucudur. O dönemde Budizm insanların mutluluğu için öğretilerinin yanında bir de meditasyonu gerekli görmüştür.

Günümüz hayatının yoğun temposu içinde ise meditasyon oldukça yararlı birer moladır. Meditasyon yapmak o kadar zor bir etkinlik değildir. Birçok farklı meditasyon yöntemi bulunmaktadır. Size en uygun meditasyon yöntemini bulabilmek için bir süre keşfe çıkabilirsiniz

Meditasyonda en önemli şeylerden birisi insanın nefes alabilmesine odaklanmasıdır. Nefesine odaklanıp kendini dünyadan ve tüm dertlerden sıyırmaya çalışmak insanı rahatlatır.

Bilimsel Çalışmalar, Sağ ve Sol Lob ve Meditasyon

Meditasyon sadece stresi azaltmakla kalmaz, beyin dalgalarının ve haritasının görüntülendiği son elektroensefalografi (EEG) çalışmaları, büyük filozofların, düşünürlerin, tasarımcıların ve sanatçıların her iki beyin lobunu (yarıküresini) birlikte kullandıklarını göstermiştir.

Meditasyon, beynin her iki yarım küresini de dengeye getirmeyi ve onları uyum içinde çalışmayı sağlar. “Sağ ve Sol Beyin Birlikte Dengeye” ulaştığınızda, beyinde kan akışında ve kimyasal dengesin(serotonin, dopamin,ödül, odaklanma vb) faydalı gelişmeler görülür.

Uzun süreli meditasyon ve yoganın yapanların beyinlerin farklı bölgelerinde gri madde hacminin ve/veya yoğunluğunun arttığını göstermiştir. Merkezi sinir sistemi boyunca yer alan gri madde, bireylerin hareket, hafıza ve zihinsel ve duygusal kontrol edebilmesini sağlar.

Meditasyon yapmak için illa bir alet edevata ihtiyacınız yoktur. Önemli olan zihninizde ne olduğudur. Meditasyon teknikleri hakkında daha çok bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kendinize ayırıp meditasyon yapacağınız beş dakika ile bile hayatınızın stresini büyük oranda azaltabilirsiniz. Doğruluktan hiçbir noktada ayrılmamak, sizi Budizm’e mensup olsanız da olmasanız da çok daha mutlu bir modern dönem insanı yapabilir!

Kaynak: https://hypnoticgate.com/