Fonksiyonel Tıp Nedir? Gerçek sağlık hizmetidir. Fonksiyonel Tıp, günümüzde karşılaştığımız en büyük sağlık sorunu olan kronik hastalığı önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olan ve sağlığı teşvik eden ve geleneksel yaklaşımdan büyük ölçüde farklı olan, ayrı ve öğreneceğiniz gibi, farklı bir tıbbi modeldir. (kaynak)

Fonksiyonel tıp uzmanları, sizi dinlemek ve tıbbi geçmişinizi toplamak için zaman harcar. Bu bilgileri, yetersiz beslenme, stres, toksinler, alerjenler, genetik ve mikrobiyomunuz (vücudunuzda ve vücudunuzda yaşayan bakteriler) gibi tetikleyiciler de dahil olmak üzere, hastalığın temel nedenini/nedenlerini belirlemek için kullanır.

Fonksiyonel Tıp, hastaların gereksiz ilaçlar ve ameliyatlar olmadan iyileşebilmeleri ve iyi kalabilmeleri için kronik hastalığın temel nedenini ele alan bir metodoloji sunar. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Öyleyse neden herkes bu şekilde pratik yapmıyor?

“Bütün gerçekler üç aşamadan geçer: Birincisi, alay edilir. İkincisi, şiddetle karşı çıkıyor. Üçüncüsü, apaçık kabul ediliyor.” . 

Hap Bilgiler

  • Fonksiyonel tıp bakım modeli, kronik hastalık yönetimine hasta merkezli bir yaklaşım sunar. Fonksiyonal Tıp, Holistik veya Bütüncül Tıp olarakta geçer. Alternatif Tıptan farklıdır, ama gerekirse alternatif tıptanda faydalabilir.
  • Fonksiyonel Tıp sağlık odaklıdır, hastalık odaklı değildir. Ruh, beden ve psikoljik sağlığı geliştirmek için bütüncül stratejiler, metodlar ve yöntemler sunar.
  • Fonksiyonel tıpta bir doktor, fiziksel, zihinsel, duygusal ve hatta bazen ruhsal sağlığınızın tam resmini göz önünde bulundurarak bütünsel olarak çalışır.
  • Fonksiyonel tıbbın temeli, gıdanın birinci basamak tedavi olarak kullanılmasıdır. Doğru beslenme, yaşam tarzı ve davranışsal müdahalelerle birlikte sağlığınızın sorumluluğunu üstlenmenize yardımcı olacaktır.
  • Fonksiyonel tıp, karmaşık kronik hastalıkların önlenmesi, yönetimi ve temel nedenlerinin anlaşılmasını içeren sağlık hizmetlerine kişiselleştirilmiş ve bütünleştirici bir yaklaşımdır.

Ufak Bir Örnekle Açıklayalım: Fonksiyonal Tıp Örneği

Örneğin kaygı, anksiyete ve depresyon tedavisi için Psikiyatriye gittiğinizde beyin kimyasallarınızla ilgili bir sorununuz olduğunu, antidepresan ile beyin kimyasalları düzeltilmesi reçete edilir.

Başka güzel gibi gelse de, bazı insanlarda bu ilaçlar ağır yan etkilere, uykusuzluk, asabiyet ve hayattan zevk alamama gibi semptomlar yaratabilir.

Bütüncül yaklaşımda, kaygı ve depresyon tedavisinde hastanın öyküsü, genetik yapısı, kan değerleri, uyku düzeyi, hormon dengesi (Adrenal bezi, Tiroid, Cortizol vb.), Besin değerleri ( B vitaminleri, Magnezyum gibi mikro besinler) ve daha bir çok yöntemle araştırma içine girer.

İlginizi çekebilir: Adrenal Bezinin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Bunun dışında en önemlisi ise “ikinci beyin” olarak adlandırılan ve Serotonin, GABA gibi beyin kimyasalların sentezini sağlayan bağırsak florasını onarmak için stratejiler, yöntemler ve metotlar kullanılır. (Probiyotikler, Eliminasyon Diyetleri, Mide Asidi güçlendirme vb.)

İlginizi çekebilir: Mide Asidini Sağlıklı Hale Getirmek

Gluten Örneği

Örneğin, gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığı olan insanlarda depresyon, beyin sisi, depresyon ve kaygı gibi semptomlar bulunabilmektedir. Gluten bu insanlarda beyin kimyasalı üretimini azaltan bir etki yaratabilmektedir. (alerjen etkileri, bağırsak bakterilerine olan zararı, kabızlık yaratması ve dahası)

İlginizi Çekebilir:  Fito Krem Yüze Kullananlar Yorumları - Sivilce için

Gluteni diyetimizden çıkarmadan dilediğimiz kadar beyin kimyasalı arttıran ilaçlar alalım, esas sorunu çözmemiş oluruz.

B12 Örneği

Fonksiyonal Tıpta, B vitaminlerin hepsi büyük önem taşımaktadır. Örneğin metilasyon problemleri olan insanlar(B12 emilim sorunu), B12 eksikliği yaşayabilmektedir. B12 eksikliği depresif semptomlara, yorgunluk, halsizlik, hayattan zevk alamama, motivasyonda düşüş, unutkanlık, kas güçsüzlüğü gibi semptomlar yaratabilmektedir.

Geleneksel Tıpta, B12 eksikliği, D vitamini, Magnezyum gibi mineral ve vitaminlerin verdiği eksiklik üzerinden direk teşhis konulmaz ve semptomlara bütüncül bakılmaz. Aksine geleneksel tıpta, örneğin depresyon teşhisini B12 eksikliği ile veya gluten alerjisi, uykusuzluk, D vitamini eksikliği gibi sebepleri çözmeden direk “beyin kimyasalını” etkileyen ilaçlarla çözmeye çalışır.

Halbuki D vitamini, B6 ve Magnezyum eksikliği serotonin, melatonin gibi mutlulukla ve iyi hissetmeyla bağlantılı hormonların üretimini yavaşlatır.

Bir başka örnek ise bağırsak florasıdır. Bağırsak florasındaki zararlı bakterilerde artış ve faydalı bakterilerinde azalma GABA gibi Nörotransmitter üretimni azaltır. GABA eksikliği kaygı ve anksiyete ile ilişkilendirilir. Bağırsak florasını onarmadan ve sağlıklı bakterileri arttırmadan dışarıdan ilaçlar kullanılmaya çalışır.

Aynı şekilde stres, kaygı ve anksiyete gibi problemlerin temelindeki etmenler çözülmeden, direk ilaçla hastalıklara teşhis konulur.

Fonksiyonal Tıp Vs. Geleneksel Tıp

Fonksiyonel doktorlar, vücutta neler olup bittiğine dair ayrıntılı bir anlayış elde etmek için birden fazla disiplinde çalışır.

Fonksiyonel Tıpta Hekim Hastanın geçmişini gerçekten dinleyerek, hikayesini öğrenerek ve daha sonra bunları sorunları bağlamında onlarla ilişkilendirerek, hekim hastayı keşif sürecine sokar ve hastayı keşif sürecine sokar. hastanın kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarını karşılayan yönetim planı.

Fonksiyonel tıp doktorları, geleneksel tıp eğitimini tamamladıktan sonra fonksiyonel tıpta uzmanlaşmaya karar verirler. Kiropraktörler ve naturopatlar dahil olmak üzere diğer sağlık pratisyenleri, fonksiyonel tıbba odaklanabilir.

Fonksiyonel TıpKonvansiyonel Tıp
Sağlık odaklıHastalık odaklı
İşbirlikçi, hasta merkezli modelUzman, doktor merkezli model
Biyokimyasal bireysellikHerkes aynı şekilde
Uygun maliyetliMasraflı (Orta ve Uzun vadede)
Nedeni ele alarak semptomları hafifletir veya Tedavi eder.İlaçlarla semptomları bastırır
Önleyici yaklaşımHastalığın erken tespiti
Yüksek ve güncel teknolojiYüksek teknoloji

Konvansiyonel tıbba başlayan giderek artan sayıda klinisyen, Fonksiyonel Tıp yaklaşımına doğru ilerliyor çünkü daha açık söylemek gerekirse, mevcut sistem onları tükenmiş hissettiriyor.

Fonksiyonel tıp pratisyeni aynı sağlık sorunu olan birçok hastaya tek bir protokol uygulamak yerine daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimser.

Dr. Mark Hyman’ın klinik direktörü olduğu Cleveland Clinic Fonksiyonel Tıp Merkezi’nin başarısı, bir zamanlar bu tıbbi modelin potansiyelinden şüphe duyan sağlık uzmanları da dahil olmak üzere birçok kişinin gözünü açtı

Fonksiyonel tıp, hastaya hasta merkezli ve bilime dayalı bakım sağlamak için tasarlanmış bir sağlık modelidir.

Sonuç

Fonksiyonel tıpta, genel görüş hasta Merkezlidir, doktor merkezli değildir. Geleneksel tıpta, aynı tanıya sahip hastalar, semptomlarındaki farklılıklara rağmen, genellikle aynı tedaviyi alırlar – bu da genelde ilaç tedavisidir.

Geleneksel tıpta vücudun her bölgesi için bir doktor vardır, ancak bu uzmanlar nadiren birbirlerine danışırlar. Yani vücuttaki organları ayrı olarak ele alırlar. Örneğin Tiroid bezinin düşük çalışması, depresyona sebep olabileceği hakkında psikiyatristlerle pek iletişime geçilmez.

Fonksiyonel Tıpta bedeni olduğu gibi daha geniş bir çevrede birbirine bağlı bütüncül bir yaklaşım. Altta yatan hastalık ve kronik hastalığın birbiriyle ilişkili nedenlerini ortaya çıkarmak ve doğru zamanda, kişiye özel seçeneklerle tedavi yöntemi planı çıkarmayı amaçlar.

Türkiye’nin En Güvenilir Sağlık Sitesi – İFDİYETİ.COM

kaynak: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/what-is-a-functional-medicine-doctor

Kategori: